RLI-TRAINING: beter toegerust

Het Rotary Leerinstituut (RLI) heeft als doel om de kennis over Rotary bij Rotarians te vergroten. Dit door middel van digitaal aangeboden studiemateriaal, een interactieve training en opdrachten. Voor het digitale aanbod wordt van de cursisten zelfstudie gevraagd.
Het RLI organiseert jaarlijks in elk district minimaal één training, bestaande uit een digitaal deel en twee plenaire bijeenkomsten. Om er voor te zorgen dat iedere deelnemer tot zijn recht komt in de interactieve training, kunnen per training maximaal 16 Rotarians deelnemen.
Iedere cursist kan een ander motief hebben om mee te doen. Het kan zijn om meer over de Rotary te weten te komen, inzicht te vergaren over de volle breedte en samenhang van wat de Rotary te bieden heeft, of om je beter toegerust te weten met het oog op een toekomstige functie en taken in de eigen club of het district.

 

Thema’s

Thema’s zijn onder meer het opzetten van succesvolle serviceprojecten, PR en communicatie en het vinden en behouden van nieuwe leden. Ook specifieke Rotaryzaken zoals Vocational Service, Youth Service en The Rotary Foundation komen uitgebreid aan de orde. 

 

Afgerond geheel

De digitale en plenaire onderdelen van de training hebben een sterke samenhang en vormen een afgerond geheel. De onderdelen worden bij voorkeur in de aangeboden volgorde gevolgd. Na het afronden van de trainingen ontvang je tijdens een feestelijke afsluiting een RLI-oorkonde en een RLI-pin. Het kennisdeel van de training (deel 2) kun je in je eigen tijd tot je nemen en wordt digitaal aangeboden.

OPBOUW RLI-TRAINING

Deel 1 - plenaire digitale aftrap (circa één/anderhalf uur):

 • Kennismaken met trainers en cursisten
 • Uitleg over inhoud en opzet
 • Toelichting over aanpak zelfstudie

 

Deel 2 - asynchrone digitale voorbereiding (zelfstudie):

 • Algemene kennis over Rotary
 • Kennis over beschikbare online-informatie
 • Verdiepingsvragen en voorbereidingsopdrachten
 • Kennis van de inhoud is vereist om effectief aan de plenaire bijeenkomst te kunnen deelnemen
 • Tijdsinvestering bedraagt 6 – 8 uur (in eigen tempo en tijd)

 

Deel 3 - plenaire interactieve dag (live):

 • Hernieuwde kennismaking
 • Toetsen van opgedane kennis (inclusief mogelijkheid vragen te stellen)
 • Bespreking ethische dilemma’s (Vocational)
 • Opdracht over communicatie
 • Pitch over je eigen Rotary-beleving
 • Uitwisseling best practices ledenbeleid
 • Club Leadership Plan voor succesvolle clubs

 

Deel 4 - toepassing/discussie in eigen club:

 • Uitdieping van één van de thema’s (naar eigen keuze) in de eigen club

 

Deel 5 - dagdeel plenaire reflectiebijeenkomst (live):

 • Uitwisseling van ervaringen binnen de eigen club (successen en ondervonden hindernissen)
 • Ledenbeleid (ledenwerving en -behoud)
 • Vocational
 • Communicatie
 • Clubplan

RLI- BASISCURSUS

Naast de RLI Training is er de  RLI Basiscursus. Deze compacte cursus is bedoeld voor Rotarians die nog niet zo lang lid zijn (tot 2 jaar). Je maakt kennis met de wereld van Rotary.

 

OPBOUW RLI-BASISCURSUS

De cursus is hybride opgebouwd:

Deel 1 - zelfstudie

In de digitale leeromgeving leer je meer over de waarden en leidende principes van Rotary, wat is onze erfenis, wat zijn de doelen, wat is de Rotary Foundation en wat is Vocational Service? Die kennis vergaar je op het moment dat het jou schikt!

 

Deel 2 - plenaire interactieve meeting

Daarna ontmoet je in één live meeting – meestal op een avond - mede Rotarians, wissel je ervaringen uit en test je je kennis met een leuke quiz!  In de workshop ‘Vocational’ wordt stilgestaan bij dilemma’s in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Gecertificeerde trainers

De RLI Basiscursus wordt gegeven door gecertificeerde RLI-trainers. Met deze cursus haal je meer uit je lidmaatschap en verrijk je je club!

Heb je belangstelling voor deze cursus, meld je dan aan bij de coördinator van je district. Je vind de namen onder ‘organisatie en bestuur’ op deze website.

Volg ons ook op Facebook.

(klik op het logo)