Beter toegerust

Het Rotary Leerinstituut (RLI) heeft als doel om de kennis over Rotary bij Rotarians te vergroten door middel van interactieve trainingen. 
RLI organiseert daarom jaarlijks in elk district een cyclus van drie opeenvolgende trainingen. Om er voor te zorgen dat iedere deelnemer tot zijn recht komt in de interactieve workshops, kunnen per cyclus maximaal 25 Rotarians deelnemen.
Iedere cursist kan een ander motief hebben om mee te doen. Het kan zijn om meer over Rotary te weten te komen of om je beter toegerust te weten met het oog op een toekomstige functie en taken in de eigen club of het district.

 

Thema’s

Thema’s zijn onder meer teambuilding in de club, het opzetten van succesvolle serviceprojecten, pr en communicatie en het vinden en behouden van nieuwe leden. Ook specifieke Rotaryzaken zoals Vocational Service, Youth Service en The Rotary Foundation komen uitgebreid aan de orde. 

 

Afgerond geheel

Iedere bijeenkomst staat op zichzelf. Na het volgen van drie trainingen ontvang je tijdens een feestelijke afsluiting een oorkonde en een RLI-pin. Het is mogelijk om de drie trainingen over meerdere jaren te spreiden, bijvoorbeeld wanneer je op een bepaalde dag verhinderd bent.

 

Dagdeel 1 WEET-dag:

• Basiskennis Rotary

• Rotary's strategisch plan

• De organisatiestructuur van Rotary

• Succesvolle Rotaryclubs

 

Dagdeel 2 DOE-dag:

• The Rotary Foundation 

• Vocational Service als unieke kernwaarde

• Youth Service

• Projecten

 

Dagdeel 3 MIJN CLUB-dag:

• Ledenbeleid (ledenwerving en -behoud)

• Communicatie

• Clubplan

Volg ons ook op Facebook.

(klik op het logo)