Trainingen in alle Nederlandse Rotarydistricten

Het Rotary Leerinstituut (RLI) faciliteert trainingen in alle zeven Nederlandse Rotarydistricten.
Het doel is om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve trainingen meer Rotarykennis te geven. Het idee erachter is dat meer kennis over Rotary zal leiden tot meer plezier in het lidmaatschap en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.

 

Meer kennis, meer Rotary!

Veel Rotarians zijn betrokken bij activiteiten op clubniveau. Wat vaak onbekend blijkt, is de enorme omvang van de mogelijkheden die Rotary wereldwijd en op vele niveaus biedt. Vandaar onze slogan: Meer kennis, meer Rotary!
De naam Rotary Leerinstituut benadrukt wat de kern van de workshops is: uitbreiden van kennis.
De logistieke organisatie en uitvoering van de trainingen wordt verzorgd door de districten zelf, in de persoon van de districtscoördinator en de districtstrainers.

 

Wie zijn de trainers?

De aan het RLI verbonden trainers zijn allemaal materiedeskundig. Velen van hen zijn oud-gouverneur of hebben minimaal op districtsniveau hun specialisme binnen Rotary kunnen ontwikkelen. Alle RLI-trainers hebben een verplichte interne training gevolgd, de zogenaamde Train de Trainer-sessie.

 

Hoezo interactief?

De trainer is er niet alleen voor het overbrengen van kennis, maar zorgt ook voor interactiviteit in de workshops, een belangrijk kenmerk van RLI.
Vaak zijn deelnemers zelf ook materiedeskundig in bepaalde aspecten van Rotary. Je wordt gestimuleerd om die kennis te delen. Kennis over je eigen club, bepaalde projecten of andere ervaringen binnen Rotary. Op die manier leg je via de RLI-workshops ook nieuwe contacten en ontstaan er nieuwe ideeën op het gebied van organisatie en samenwerking.

 

Volg ons ook op Facebook.

(klik op het logo)