Trainingen in alle Nederlandse Rotarydistricten

Het Rotary Leerinstituut (RLI) faciliteert trainingen in alle zeven Nederlandse Rotarydistricten.
Het doel is om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve en deels digitale trainingen meer Rotarykennis en -inzicht te geven. Het idee erachter is dat meer kennis over en inzicht in Rotary leidt tot meer plezier in het lidmaatschap en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.

 

Meer kennis, meer Rotary!

Veel Rotarians zijn betrokken bij activiteiten op clubniveau. Wat vaak onbekend blijkt, is de enorme omvang van de mogelijkheden die Rotary wereldwijd en op vele niveaus biedt. Vandaar onze slogan: Meer kennis, meer Rotary!
De naam Rotary Leerinstituut benadrukt wat de kern van de trainingen is: uitbreiden van kennis.
De logistieke organisatie en uitvoering van de trainingen wordt verzorgd binnen de districten zelf, door de RLI-districtscoördinator en de districtstrainers.

 

Wie zijn de trainers?

De aan het RLI verbonden trainers zijn allemaal materiedeskundig. Velen van hen zijn oud-gouverneur of hebben minimaal op districtsniveau hun specialisme binnen Rotary kunnen ontwikkelen. Alle RLI-trainers hebben een verplichte interne training gevolgd, de zogenaamde Train de Trainer-sessie; daarin hebben ze zich de voor de RLI-trainingen benodigde (didactische) vaardigheden eigen gemaakt.

 

Hoezo interactief?

De trainer zorgt ervoor dat alle cursisten actief participeren en van elkaars ervaringen leren. De trainingen hebben een sterk interactief karakter. De trainers faciliteren zoveel mogelijk een goede interactie tussen de deelnemers, zowel tijdens de digitale trainingssessies als tijdens de fysieke plenaire bijeenkomsten.
Vaak zijn deelnemers zelf ook materiedeskundig in bepaalde aspecten van Rotary, zeker op clubniveau. Je wordt gestimuleerd om die kennis te delen. Kennis over je eigen club, bepaalde projecten of andere ervaringen binnen Rotary. Op die manier leg je via de RLI-trainingen ook nieuwe contacten en ontstaan er nieuwe ideeën op het gebied van organisatie en samenwerking.

 

Volg ons ook op Facebook.

(klik op het logo)