In je eigen district!

In alle zeven districten in Nederland wordt momenteel minimaal eenmaal per Rotaryjaar een RLI-training georganiseerd. Vlaamse Rotarians kunnen zich hiervoor ook aanmelden.

Voor nadere informatie kun je klikken op je eigen district, naast de kaart.

 

Wat zijn de kosten?

Het RLI wordt georganiseerd door vrijwilligers uit je eigen district. Je betaalt alleen mee om de werkelijke kosten te dekken (gebruik mentimeter, kosten fysieke bijeenkomsten).

De kosten hiervoor bedragen € 150. 

De digitale bijeenkomsten worden via Zoom gehouden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden; een goede internetverbinding is noodzakelijk.
Voor deelname aan het RLI-curriculum dient de desbetreffende betaling uiterlijk twee weken voor aanvang van de training ontvangen te zijn.

 

Clubs en districten

Er zijn districten die een deel van de kosten voor hun rekening nemen. Clubbesturen worden aangemoedigd om de kosten van een clublid voor rekening van de club te nemen. Op die manier zijn kosten nooit een drempel om de kennis in de club te vergroten.

 

Volg ons ook op Facebook.

(klik op het logo)