Hoezo Interactief?

De trainer is er niet alleen voor het overbrengen van kennis, maar zorgt ook voor interactiviteit in de workshops, een belangrijk kenmerk van RLI.
Vaak zijn deelnemers zelf ook materiedeskundig in bepaalde aspecten van Rotary. Je wordt gestimuleerd om die kennis te delen. Kennis over je eigen club, bepaalde projecten of andere ervaringen binnen Rotary. Op die manier leg je via de RLI-workshops ook nieuwe contacten en ontstaan er nieuwe ideeën op het gebied van organisatie en

samenwerking.


RLI in alle Nederlandse districten

Het Rotary Leerinstituut [RLI] biedt trainingen aan in alle Nederlandse districten.

Het doel is om leden van Rotaryclubs door middel van interactieve trainingen meer Rotarykennis te geven. Het idee erachter is dat meer kennis over Rotary zal leiden tot meer plezier in en meer effectiviteit van onze wereldwijde organisatie.


Meer kennis, meer Rotary

De meeste Rotarians zijn niet betrokken bij de wereldwijde activiteiten van Rotary en ervaren daardoor niet de enorme omvang van de mogelijkheden die Rotary op vele niveaus biedt. Vandaar onze slogan: Meer kennis, meer Rotary.

De naam Rotary Leerinstituut benadrukt wat de kern van de workshops is: uitbreiden van kennis.

De logistieke organisatie en uitvoering van de trainingen wordt verzorgd door de districten zelf, in de persoon van de districts- coördinator en de districtstrainers.


Wie zijn de trainers?

De aan het RLI verbonden trainers zijn allen materiedeskundig. Velen van hen zijn oud-gouverneur of hebben minimaal op districtsniveau hun specialisme binnen Rotary kunnen ontwikkelen. De trainers hebben met goed gevolg een verplichte interne training gevolgd, de zogenaamde Train de Trainer-sessies.Facebook

Volg ons ook op Facebook: